ENS PREPAREM PER PRESENTAR-NOS AL NOU GEGANTÓ

Durant aquestes setmanes els nens de primària han fet un autorretrat per presentar-se al nou gegantó.